Архив протоколов


Протокол заседания Правления  № 1 от 05.08.2020 г. Протокол заседания Правления  № 1 от 05.08.2020 г.doc дата размещения 05.08.2020 16:15

Протокол заседания Правления  № 2 от 04.09.2020 г. Протокол заседания Правления  № 2 от 04.09.2020 г.doc дата размещения 04.09.2020 16:35

Протокол заседания Правления  № 3 от 10.09.2020 г. Протокол заседания Правления  № 3 от 10.09.2020 г.doc дата размещения 10.09.2020 17:05

Протокол заседания Правления  № 3/1 от 11.09.2020 г. Протокол заседания Правления  № 3 от 11.09.2020 г.doc дата размещения 11.09.2020 16:46

Протокол заседания Правления  № 4 от 18.09.2020 г. Протокол заседания Правления  № 4 от 18.09.2020 г.doc дата размещения 18.09.2020 16:33

Протокол заседания Правления  № 5 от 30.09.2020 г. Протокол заседания Правления  № 5 от 30.09.2020 г.doc дата размещения 30.09.2020 16:55

Протокол заседания Правления  № 6 от 12.11.2020 г. Протокол заседания Правления  № 6 от 12.11.2020 г.doc дата размещения 12.11.2020 16:50

Протокол заседания Правления  № 7 от 27.11.2020 г. Протокол заседания Правления  № 7 от 27.11.2020 г.doc дата размещения 27.11.2020 17:10

Протокол заседания Правления  № 8 от 09.12.2020 г. Протокол заседания Правления  № 8 от 09.12.2020 г.doc дата размещения 09.12.2020 16:45

Протокол заседания Правления  № 9 от 25.12.2020 г. Протокол заседания Правления  № 9 от 25.12.2020 г.doc дата размещения 25.12.2020 17:10

Протокол заседания Правления  № 10 от 15.01.2021 г. Протокол заседания Правления  № 10 от 15.01.2021 г.doc дата размещения 15.01.2021 16:45

Протокол заседания Правления  № 11 от 03.02.2021 г. Протокол заседания Правления  № 11 от 03.02.2021 г.doc дата размещения 03.02.2021 16:30

Протокол заседания Правления  № 12 от 17.02.2021 г. Протокол заседания Правления  № 12 от 17.02.2021 г.doc дата размещения 17.02.2021 17:00

Протокол заседания Правления  № 13 от 01.03.2021 г. Протокол заседания Правления  № 13 от 01.03.2021 г.doc дата размещения 01.03.2021 16:25

Протокол заседания Правления  № 14 от 05.03.2021 г. Протокол заседания Правления  № 14 от 05.03.2021 г.doc дата размещения 05.03.2021 17:10

Протокол заседания Правления  № 15 от 19.03.2021 г. Протокол заседания Правления  № 15 от 19.03.2021 г.doc дата размещения 19.03.2021 16:36

Протокол заседания Правления  № 16 от 25.03.2021 г. Протокол заседания Правления  № 16 от 25.03.2021 г.doc дата размещения 25.03.2021 17:04

Протокол заседания Правления  № 17 от 21.05.2021 г. Протокол заседания Правления  № 17 от 21.05.2021 г.doc дата размещения 21.05.2021 17:19

Протокол заседания Правления  № 18 от 10.12.2021 г. Протокол заседания Правления  № 18 от 10.12.2021 г.doc дата размещения 10.12.2021 17:02

Протокол заседания Правления  № 19 от 21.12.2021 г. Протокол заседания Правления  № 19 от 21.12.2021 г.doc дата размещения 22.12.2021 13:00

Протокол заседания Правления  № 20 от 19.01.2022 г. Протокол заседания Правления  № 20 от 19.01.2022 г.doc дата размещения 19.01.2022 18:19

Протокол заседания Правления  № 21 от 28.01.2022 гПротокол заседания Правления  № 21 от 28.01.2022 г.doc дата размещения 31.01.2022 10:32

Протокол заседания Правления  № 22 от 07.02.2022 г. Протокол заседания Правления  № 22 от 07.02.2022 г.doc дата размещения 07.02.2022 17:48

Протокол заседания Правления  № 23 от 09.02.2022 г. Протокол заседания Правления  № 23 от 09.02.2022 г.doc дата размещения 09.02.2022 17:48

Протокол заседания Правления  № 24 от 14.02.2022 гПротокол заседания Правления  № 24 от 14.02.2022 г.doc дата размещения 14.02.2022 17:46

Протокол заседания Правления  № 25 от 15.02.2022 гПротокол заседания Правления  № 25 от 15.02.2022 г.doc дата размещения 15.02.2022 17:52

Протокол заседания Правления  № 26 от 24.02.2022 г. Протокол заседания Правления  № 26 от 24.02.2022 г.doc дата размещения 24.02.2022 17:54

Протокол заседания Правления  № 27 от 25.02.2022 г. Протокол заседания Правления  № 27 от 25.02.2022 г.doc дата размещения 25.02.2022 17:06

Протокол заседания Правления  № 28 от 28.02.2022 г. Протокол заседания Правления  № 28 от 28.02.2022 г.doc дата размещения 01.03.2022 10:21

Протокол заседания Правления  № 29 от 01.03.2022 г. Протокол заседания Правления  № 29 от 01.03.2022 г.doc дата размещения 01.03.2022 17:34

Протокол заседания Правления  № 30 от 03.03.2022 г. Протокол заседания Правления  № 30 от 03.03.2022 г.doc дата размещения 03.03.2022 17:59

Протокол заседания Правления  № 31 от 04.03.2022 г. Протокол заседания Правления  № 31 от 04.03.2022 г.doc дата размещения 05.03.2022 10:11

Протокол заседания Правления  № 32 от 15.03.2022 г. Протокол заседания Правления  № 32 от 15.03.2022 г.doc дата размещения 15.03.2022 17:57

Протокол заседания Правления  № 33 от 18.03.2022 г. Протокол заседания Правления  № 33 от 18.03.2022 г.doc дата размещения 18.03.2022 16:38

Протокол заседания Правления  № 34 от 21.03.2022 г. Протокол заседания Правления  № 34 от 21.03.2022 г.doc дата размещения 21.03.2022 17:30

Протокол заседания Правления  № 35 от 22.03.2022 г. Протокол заседания Правления  № 35 от 22.03.2022 г.doc дата размещения 22.03.2022 17:52

Протокол заседания Правления  № 36 от 28.03.2022 г. Протокол заседания Правления  № 36 от 28.03.2022 г.doc дата размещения 28.03.2022 17:14

Протокол заседания Правления  № 37 от 30.03.2022 г. Протокол заседания Правления  № 37 от 30.03.2022 г.doc дата размещения 30.03.2022 17:32

Протокол заседания Правления  № 38 от 01.04.2022 г. Протокол заседания Правления  № 38 от 01.04.2022 г.doc дата размещения 01.04.2022 16:39

Протокол заседания Правления  № 39 от 08.04.2022 г. Протокол заседания Правления  № 39 от 08.04.2022 г.doc дата размещения 08.04.2022 16:56

Протокол заседания Правления  № 40 от 11.04.2022 г. Протокол заседания Правления  № 40 от 11.04.2022 г.doc дата размещения 11.04.2022 17:26

Протокол заседания Правления  № 41 от 20.04.2022 г. Протокол заседания Правления  № 41 от 20.04.2022 г.doc дата размещения 20.04.2022 17:17

Протокол заседания Правления  № 42 от 21.04.2022 г. Протокол заседания Правления  № 42 от 21.04.2022 г.doc дата размещения 21.04.2022 17:39

Протокол заседания Правления  № 43 от 28.04.2022 г. Протокол заседания Правления  № 43 от 28.04.2022 г.doc дата размещения 28.04.2022 17:34

Протокол заседания Правления  № 44 от 06.05.2022 г. Протокол заседания Правления  № 44 от 06.05.2022 г.doc дата размещения 06.05.2022 16:30

Протокол заседания Правления  № 45 от 18.05.2022 г. Протокол заседания Правления  № 45 от 18.05.2022 г.doc дата размещения 18.05.2022 17:28

Протокол заседания Правления  № 46 от 01.06.2022 г. Протокол заседания Правления  № 46 от 01.06.2022 г.doc дата размещения 01.06.2022 17:28

Протокол заседания Правления  № 47 от 03.06.2022 гПротокол заседания Правления  № 47 от 03.06.2022 г.doc дата размещения 06.06.2022 09:58

Протокол заседания Правления  № 48 от 06.06.2022 г. Протокол заседания Правления  № 48 от 06.06.2022 г.doc дата размещения 07.06.2022 11:50

Протокол заседания Правления  № 49 от 07.06.2022 г. Протокол заседания Правления  № 49 от 07.06.2022 г.doc дата размещения 08.06.2022 11:12

Протокол заседания Правления  № 50 от 08.06.2022 г. Протокол заседания Правления  № 50 от 08.06.2022 г.doc дата размещения 08.06.2022 17:23

Протокол заседания Правления  № 51 от 10.06.2022 г. Протокол заседания Правления  № 51 от 10.06.2022 г.doc дата размещения 10.06.2022 16:31

Протокол заседания Правления  № 52 от 14.06.2022 г. Протокол заседания Правления  № 52 от 14.06.2022 г.doc дата размещения 15.06.2022 10:00

Протокол заседания Правления  № 53 от 15.06.2022 г. Протокол заседания Правления  № 53 от 15.06.2022 г.doc дата размещения 15.06.2022 17:09

Протокол заседания Правления  № 54 от 16.06.2022 г. Протокол заседания Правления  № 54 от 16.06.2022 г.doc дата размещения 16.06.2022 17:25

Протокол заседания Правления  № 55 от 20.06.2022 г. Протокол заседания Правления  № 55 от 20.06.2022 г.doc дата размещения 20.06.2022 17:25

Протокол заседания Правления  № 56 от 21.06.2022 г. Протокол заседания Правления  № 56 от 21.06.2022 г.doc дата размещения 21.06.2022 17:19

Протокол заседания Правления  № 57 от 22.06.2022 г. Протокол заседания Правления  № 57 от 22.06.2022 г.doc дата размещения 23.06.2022 10:17

Протокол заседания Правления  № 58 от 23.06.2022 г. Протокол заседания Правления  № 58 от 23.06.2022 г.doc дата размещения 23.06.2022 17:39

Протокол заседания Правления  № 59 от 24.06.2022 г. Протокол заседания Правления  № 59 от 24.06.2022 г.doc дата размещения 24.06.2022 16:25

Протокол заседания Правления  № 60 от 27.06.2022 г. Протокол заседания Правления  № 60 от 27.06.2022 г.doc дата размещения 27.06.2022 17:26

Протокол заседания Правления  № 61 от 28.06.2022 г. Протокол заседания Правления  № 61 от 28.06.2022 г.doc дата размещения 28.06.2022 17:27

Протокол заседания Правления  № 62 от 30.06.2022 г. Протокол заседания Правления  № 62 от 30.06.2022 г.doc дата размещения 01.07.2022 09:41

Протокол заседания Правления  № 63 от 01.07.2022 г. Протокол заседания Правления  № 63 от 01.07.2022 г.doc дата размещения 01.07.2022 16:43

Протокол заседания Правления  № 64 от 04.07.2022 г. Протокол заседания Правления  № 64 от 04.07.2022 г.doc дата размещения 05.07.2022 10:28

Протокол заседания Правления  № 65 от 05.07.2022 г. Протокол заседания Правления  № 65 от 05.07.2022 г.doc дата размещения 05.07.2022 17:38

Протокол заседания Правления  № 66 от 06.07.2022 г. Протокол заседания Правления  № 66 от 06.07.2022 г.doc дата размещения 06.07.2022 17:26

Протокол заседания Правления  № 67 от 07.07.2022 г. Протокол заседания Правления  № 67 от 07.07.2022 г.doc дата размещения 07.07.2022 17:32

Протокол заседания Правления  № 68 от 11.07.2022 г. Протокол заседания Правления  № 68 от 11.07.2022 г.doc дата размещения 11.07.2022 17:09

Протокол заседания Правления  № 69 от 12.07.2022 г. Протокол заседания Правления  № 69 от 12.07.2022 г.doc дата размещения 13.07.2022 09:18

Протокол заседания Правления  № 70 от 18.07.2022 г. дата размещения 18.07.2022 17:26

Протокол заседания Правления  № 71 от 19.07.2022 г. дата размещения 19.07.2022 17:37

Протокол заседания Правления  № 72 от 20.07.2022 г. дата размещения 20.07.2022 17:58

Протокол заседания Правления  № 73 от 22.07.2022 г. дата размещения 22.07.2022 16:11

Протокол заседания Правления  № 74 от 25.07.2022 г. дата размещения 25.07.2022 17:38

Протокол заседания Правления  № 75 от 26.07.2022 г. дата размещения 26.07.2022 17:50

Протокол заседания Правления  № 76 от 28.07.2022 г. дата размещения 28.07.2022 17:41

Протокол заседания Правления  № 77 от 29.07.2022 г. дата размещения 29.07.2022 16:53

Протокол заседания Правления  № 78 от 01.08.2022 г. дата размещения 01.08.2022 17:38

Протокол заседания Правления  № 79 от 02.08.2022 г. дата размещения 02.08.2022 17:19

Протокол заседания Правления  № 80 от 03.08.2022 г. дата размещения 03.08.2022 16:46

Протокол заседания Правления  № 81 от 05.08.2022 г. дата размещения 05.08.2022 17:00

Протокол заседания Правления  № 82 от 08.08.2022 г. дата размещения 08.08.2022 17:48

Протокол заседания Правления  № 83 от 09.08.2022 г. дата размещения 09.08.2022 17:54

Протокол заседания Правления  № 84 от 10.08.2022 г. дата размещения 10.08.2022 17:40

Протокол заседания Правления  № 85 от 12.08.2022 г. дата размещения 12.08.2022 16:35

Протокол заседания Правления  № 86 от 17.08.2022 г. дата размещения 17.08.2022 17:19

Протокол заседания Правления  № 87 от 18.08.2022 г. дата размещения 18.08.2022 17:50

Протокол заседания Правления  № 88 от 19.08.2022 г. дата размещения 19.08.2022 16:31

Протокол заседания Правления  № 89 от 23.08.2022 г. дата размещения 23.08.2022 17:41

Протокол заседания Правления  № 90 от 24.08.2022 г. дата размещения 24.08.2022 17:53

Протокол заседания Правления  № 91 от 25.08.2022 г. дата размещения 25.08.2022 17:59

Протокол заседания Правления  № 92 от 29.08.2022 г. дата размещения 29.08.2022 17:35

Протокол заседания Правления  № 93 от 30.08.2022 г. дата размещения 31.08.2022 10:04

Протокол заседания Правления  № 94 от 31.08.2022 г. дата размещения 31.08.2022 17:57

Протокол заседания Правления  № 95 от 01.09.2022 г. дата размещения 01.09.2022 17:41

Протокол заседания Правления  № 96 от 02.09.2022 г. дата размещения 05.09.2022 09:53

Протокол заседания Правления  № 97 от 05.09.2022 г. дата размещения 05.09.2022 17:28

Протокол заседания Правления  № 98 от 06.09.2022 г. дата размещения 06.09.2022 17:20

Протокол заседания Правления  № 99 от 08.09.2022 г. дата размещения 08.09.2022 17:58

Протокол заседания Правления  № 100 от 09.09.2022 г. дата размещения 09.09.2022 16:51

Протокол заседания Правления  № 101 от 13.09.2022 г. дата размещения 13.09.2022 17:50

Протокол заседания Правления  № 102 от 14.09.2022 г. дата размещения 14.09.2022 17:50

Протокол заседания Правления  № 103 от 15.09.2022 г. дата размещения 15.09.2022 17:44

Протокол заседания Правления  № 104 от 16.09.2022 г. дата размещения 16.09.2022 16:46

Протокол заседания Правления  № 105 от 19.09.2022 г. дата размещения 19.09.2022 18:00

Протокол заседания Правления  № 106 от 20.09.2022 г. дата размещения 21.09.2022 11:27

Протокол заседания Правления  № 107 от 21.09.2022 г. дата размещения 21.09.2022 17:43

Протокол заседания Правления  № 108 от 22.09.2022 г. дата размещения 23.09.2022 10:19

Протокол заседания Правления  № 109 от 23.09.2022 г. дата размещения 26.09.2022 12:19

Протокол заседания Правления  № 110 от 27.09.2022 г. дата размещения 27.09.2022 18:00

Протокол заседания Правления  № 111 от 04.10.2022 г. дата размещения 04.10.2022 17:42

Протокол заседания Правления  № 112 от 05.10.2022 г. дата размещения 05.10.2022 17:48

Протокол заседания Правления  № 113 от 06.10.2022 г. дата размещения 06.10.2022 17:59

Протокол заседания Правления  № 114 от 07.10.2022 г. дата размещения 07.10.2022 16:58

Протокол заседания Правления  № 115 от 10.10.2022 г. дата размещения 10.10.2022 17:52

Протокол заседания Правления  № 116 от 12.10.2022 г. дата размещения 12.10.2022 17:25

Протокол заседания Правления  № 117 от 18.10.2022 г. дата размещения 18.10.2022 17:44

Протокол заседания Правления  № 118 от 20.10.2022 г. дата размещения 20.10.2022 17:47

Протокол заседания Правления  № 119 от 24.10.2022 г. дата размещения 24.10.2022 17:55

Протокол заседания Правления  № 120 от 25.10.2022 г. дата размещения 25.10.2022 17:59

Протокол заседания Правления  № 121 от 26.10.2022 г. дата размещения 26.10.2022 17:51

Протокол заседания Правления  № 122 от 27.10.2022 г. дата размещения 27.10.2022 17:59

Протокол заседания Правления  № 123 от 28.10.2022 г. дата размещения 31.10.2022 10:58

Протокол заседания Правления  № 124 от 01.11.2022 г. дата размещения 02.11.2022 09:35

Протокол заседания Правления  № 125 от 02.11.2022 г. дата размещения 02.11.2022 17:29

Протокол заседания Правления  № 126 от 03.11.2022 г. дата размещения 03.11.2022 16:46

Протокол заседания Правления  № 127 от 07.11.2022 г. дата размещения 07.11.2022 17:52

Протокол заседания Правления  № 128 от 10.11.2022 г. дата размещения 10.11.2022 17:51

Протокол заседания Правления  № 129 от 11.11.2022 г. дата размещения 11.11.2022 16:51

Протокол заседания Правления  № 130 от 14.11.2022 г. дата размещения 15.11.2022 11:20

Протокол заседания Правления  № 131 от 15.11.2022 г. дата размещения 15.11.2022 17:47

Протокол заседания Правления  № 132 от 16.11.2022 г. дата размещения 16.11.2022 17:34

Протокол заседания Правления  № 133 от 17.11.2022 г. дата размещения 17.11.2022 17:41

Протокол заседания Правления  № 134 от 18.11.2022 г. дата размещения 18.11.2022 16:54

Протокол заседания Правления  № 135 от 22.11.2022 г. дата размещения 22.11.2022 17:35

Протокол заседания Правления  № 136 от 23.11.2022 г. дата размещения 23.11.2022 17:36

Протокол заседания Правления  № 137 от 24.11.2022 г. дата размещения 24.11.2022 17:47

Протокол заседания Правления  № 138 от 25.11.2022 г. дата размещения 25.11.2022 16:56

Протокол заседания Правления  № 139 от 29.11.2022 г. дата размещения 30.11.2022 11:05

Протокол заседания Правления  № 140 от 01.12.2022 г. дата размещения 01.12.2022 17:54

Протокол заседания Правления  № 141 от 02.12.2022 г. дата размещения 02.12.2022 16:45

Протокол заседания Правления  № 142 от 06.12.2022 г. дата размещения 06.12.2022 17:46

Протокол заседания Правления  № 143 от 08.12.2022 г. дата размещения 08.12.2022 17:40

Протокол заседания Правления  № 144 от 09.12.2022 г. дата размещения 09.12.2022 16:56

Протокол заседания Правления  № 145 от 13.12.2022 г. дата размещения 13.12.2022 17:38

Протокол заседания Правления  № 146 от 14.12.2022 г. дата размещения 14.12.2022 17:31

Протокол заседания Правления  № 147 от 16.12.2022 г. дата размещения 16.12.2022 17:00

Протокол заседания Правления  № 148 от 19.12.2022 г. дата размещения 19.12.2022 17:38

Протокол заседания Правления  № 149 от 20.12.2022 г. дата размещения 20.12.2022 17:43

Протокол заседания Правления  № 150 от 21.12.2022 г. дата размещения 21.12.2022 17:47

Протокол заседания Правления  № 151 от 22.12.2022 г. дата размещения 22.12.2022 17:46

Протокол заседания Правления  № 152 от 23.12.2022 г. дата размещения 26.12.2022 11:37

Протокол заседания Правления  № 153 от 26.12.2022 г. дата размещения 26.12.2022 16:13

Протокол заседания Правления  № 154 от 27.12.2022 г. дата размещения 27.12.2022 17:31

Протокол заседания Правления  № 155 от 28.12.2022 г. дата размещения 28.12.2022 17:50

Протокол заседания Правления  № 156 от 29.12.2022 г. дата размещения 29.12.2022 17:44

Протокол заседания Правления  № 157 от 30.12.2022 г. дата размещения 09.01.2023 10:36

Дата создания страницы: 10.10.2021 11:19
Дата обновления страницы: 21.10.2021 18:19